رژیم درمانی و انواع رژیم لاغری و رژیم چاقی و حتی رژیم های خاص برای درمان کوتاهی قد و بلندکردن قد در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد