انجام خدمات لاغری موضعی با توجه به بافت چربی و تعداد جلسات تعیین میشود لذا در حالت معمولی هر جلسه یک ساعته استفاده از دستگاه های لاغری 120 هزارتومان می باشد.
هر منطقه اندازه کف دست  برای انجام کرایولیپولیز بین 250 تا 350 هزار تومان بسته به مدت زمان انجام کار محاسبه میگردد.
هزینه انجام بادی آنالیز 40 هزار تومان
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 09199090683 تماس بگیرید