چربی زدایی فراصوتی یا کویتیشن فراصوتی  انقلاب جدیدی است که در تکنیک های برداشتن چربی های اضافی پدید آمده که از امواج فراصوتی بهره می گیرد و برای یکسری نواحی ویژه در بدن استفاده می شود. این تکنولوژی پیوستگی سلولهای چربی زیر پوستی را در نواحی انتخابی مورد هدف قرار داده و آنها را از هم جدا می کند. گویی نوعی اثر انفجاری در هسته سلولها بوجود می آورد. به طور خلاصه می توان گفت؛ امواج صوتی ساختار سلولهای چربی را می شکند و آنها را به مایعی تبدیل می کند که در متابولیسم طبیعی بدن جاری است.


کویتیشن، لاغری با کویتیشن ، کویتیشن چیست

تکنولوژی کویتیشن فراصوتی  امروزه متداول شده و بر پایه سالها تمرین و آزمایش فراصوتی می باشد و به طور خاص سلولهای چربی را هدف گرفته است.
می توان گفت که فرایند کویتیشن نه تنها یک روش ایمن است بلکه مزایایی نیز دارد؛ اینکه بی درد است، به بستری شدن در بیمارستان نیاز ندارد به زمان استراحت و سپری کردن دوران نقاهت نیاز ندارد و در یک زمان کوتاه انجام می پذیرد.
افرادی که به این روش روی می آورند عموما تمایل دارند 4/3 یا 2/1 اینچ از سایز آنها کم شود که البته به جرم بدن و میزان چربی های اضافی نیز بستگی دارد. برخی افراد این فرایند را در چند جلسه پیگیری می نمایند تا به وزن و سایز مطلوب خود برسند. از آنجا که سلولهای از هم پاشیده مجددا تشکیل نمی شوند، درمان چاقی به روش کویتیشن یک روش همیشگی و برگشت ناپذیر است

نظرات