پرسش : آیا دستگاه های لاغری موضعی مثل RF و کویتیشن با قرص لاموبیوژین که برای تشنج تجویز میشه مشکلی به وجودمیاره؟

پاسخ : معمولا برای کسانی که دچار  صرع و تشنج هستنداین دستگاها توصیه نمیشود.

 

دستگاه لاغری RF، دستگاه لاغری موضعی

نظرات