پرسش: روش فمی لیفت چه تفاوتی با جراحی واژن دارد؟

پاسخ:

تفاوتهای اساسی بین روش جراحی واژن و روش فمی لیفت وجود دارد که روش تنگ کردن واژن با فمی لیفت را نسبت به جراحی واژن غیر قابل مقایسه و برتر میکند. در زیر به برخی از این عوامل اشاره می کنیم:

فمی لیفت چیست؟

  1. به طور کلی روش جراحی واژن به دلیل عدم امکان نفوذ به عمق مجرای واژن برای جراحی ، فقط ورودی واژن تنگ می شود که این موضوع مشکلاتی از قبیل محدودیت انجام زایمان طبیعی ، دردناک بودن رابطه جنسی واژینال و عدم لذت از رابطه جنسی را برای خانم ها به دنبال دارد ، در حالی که در روش فمی لیفت عمق مجرای واژن تنگ میشود و دهانه ورودی واژن دست نخورده باقی میماند و به همین علت به هیچ وجه مقاربت واژینال دردناک نخواهد بود، ضمن اینکه افزایش سطح تماس آلت مرد با واژن موجب افزایش باور نکردنی میزان لذت از رابطه جنسی برای هر دو طرف می گردد.
  2. در روش جراحی واژن به دلیل برداشته شدن قسمتی از بافت واژن ، انجام جراحی مجدد با محدودیت های شدید روبروست . در حالی که در روش فمی لیفت این کار به دلیل طبیعی بودن این روش(کلاژن سازی بافت مجرای واژن) ، می توان تنگ کردن واژن به روش فمی لیفت را به میزان نا محدود تکرار کرد.
  3. در روش جراحی واژن تا مدت ها پس از انجام جراحی ، شخص احساس درد و بی حسی در ناحیه واژن می کند ولی در روش فمی لیفت هیچ درد و خونریزی وجود نخواهد داشت.
نظرات