این روزها  علاوه بر روشهای جراحی بسیاری از افراد مایل هستند با کمترین خطر به لاغری موضعی برسند. در این ترجمه ما سعی بر آن داریم که به روزترین اطلاعات را در خصوص روش کرایولیپولیز در اختیار شما قرار دهیم:
کرایولیپولیز یک تکنیک غیر جراحی برای کاهش چربی موضعی است. با افزایش خطر ابتلا به عوارض ناشی از روش های تهاجمی تر مانند لیپوساکشن، کرایولیپولیز یک روش امیدبخش و غير جراحي  برای فرم  دهي بدن ميباشد. این مطالعه یک بررسی سیستماتیک از داده های بالینی در دسترس است، با تاکید بر اثر، ایمنی، و عوارض کرایولیپولیز.
19 مطالعه برای بررسی انتخاب شدند. میانگین کاهش در اندازه گیری کولیس در بازه زمانی از ٢٨.٥ درصد به١٤.٦٧درصد است. میانگین کاهش توسط سونوگرافی در بازه زمانی از٢٥.٥ درصد به ١٠.٣درصد است. عدم تغير قابل توجهی در سطوح چربی خون و یا تست های عملکرد کبدی پس از درمان کرایولیپولیز در هر مطالعه شد. فقط عوارض جانبی خفیف، کوتاه مدت، مانند قرمزی، تورم و درد، مورد توجه قرار گرفتند. 
کرایولیپولیز یک روش امیدوار کننده برای کاهش چربي هاي موضعي و فرم دهي بدن و ارائه یک جایگزین قانع کننده ای برای لیپوساکشن و دیگر، روش های تهاجمی تر است. این روش به نظر می رسددر کوتاه مدت مطمعن باشد،با عوارض جانبی محدود، و در نتیجه کاهش چربی قابل توجهي در نواحي دازاي چربي موضعي. هنوز معلوم نیست آیا ماساژ دستی پس از درمان با كرايوليپوليز در نواحي اناتوميك كرايوليپوليز شده موثر است يا نه.
اگر چه لیپوساکشن یک گزینه درمانی موثر برای از بین بردن بافت چربی بیش از حد است،اما همچنان  یک روش تهاجمی باقی می ماند و حمل خطرات ذاتی همراه با جراحی را داراست.در سال های اخیر، روش های جدیدی ساخته شده اند برای رسیدگی به بدن به فرم ايده ال از دستگاهاي غير تهاجمي با خطرات كمتر استفاده ميشود،این مدالیته در درجه اول از خواص فیزیکی چربی است که آن را از اپیدرم و درم را هدف قرار ميدهد، دستگاه با استفاده از سونوگرافی فرکانس بالا، انرژی فرکانس رادیویی، و نور لیزر دارای پتانسیل برای بهبود بهره وری، به حداقل رساندن عواقب نامطلوب، و کوتاه شدن زمان بهبودی بعد از عمل است.از طریق تخریب حرارتی، تخریب حفره، و یا ایجاد یک سلول چربی غشاء با منافذ موقت، نتیجه نهایی این است که تعداد سلولهای چربی  کاهش می یابد، كه منجر به کاهش قابل توجه اندازه گیری از چربی است
کرایولیپولیز یکی از روش هاي اخیر در کاهش چربی موضعي به صورت غیر تهاجمی است. توسعه کرایولیپولیز از نظر بالینی به علت اعمال دماي سرد ميباشد. با این مشاهدات تاریخی در ذهن، Manstein و همکاران معرفی یک روش غیرتهاجمی جدید برای کاهش چربی با انجماد در سال 2007، را انجام دادند. اين تکنیک با استفاده از یک اپلیکاتور  منطقه مورد نظر را هدف دمای خنک کننده خاص برای یک دوره از پیش تعیین شده انجام شده دادند.این روش با هدف قرار دادن سلولهای چربی که مقدار کمی پوست، اعصاب، عروق و عضلات دارند اعمال عمل ميكند.
مطالعات بالینی اولیه اثر کرایولیپولیز را برای کاهش لایه چربی زیر پوستی نشان داده اند. مطالعات نشان داده اند که علاوه بر این از ماساژ دستی پس از درمان ممکن است اثر بخشی درمان کرایولیپولیز را افزایش دهد و درمان های متعدد ممکن است به بهبود بیشتر منجر شود. هدف از بررسی حاضر به یک مرور کلی از کرایولیپولیز با تاکید بر اثر بخشی (کاهش حجم)، روش ها، ایمنی، و عوارض ميباشد
مناطق درمان شامل شکم، پشت سینه بند، رول کمری، رول ران / پهلوها، رانها، زانو، مناطق زير بازوها، و مچ پا ميباشد.پیگیری به طور کلی در محدوده  زماني بين 2 تا 6 ماه است،اگر چه یک مطالعه موردی ارائه گزارش در دو بیمار در 2 و 5 سال پس از درمان را برسي كرد و كاهش مداوم چربي در نقاط مذكور را با ذكر عكس قبل و بعد گزارش داد.معیارهای هدف شامل اندازه گیری چربی کولیس، اندازه گیری های اولتراسوند و تصویربرداری سه بعدي بود.هر مطالعه که نتایج بالینی را با استفاده از این اقدامات ارزیابی كرد  به کاهش قابل توجهی در حجم چربی در مناطق درمان  اشاره كرد.اگر چه نتایج متفاوت تا حد زیادی در سایت درمان و طراحی مطالعه شد.کاهش متوسط در اندازه گیری کولیس در بازه زمانی از ٢٨.٥درصد به ١٤.٦٧درصد است. میانگین کاهش توسط سونوگرافی در بازه زمانی از ٢٥.٥درصد به ١٠.٣درصد  رسيد.سه مطالعه سطوح چربی و تست های عملکرد کبدی انجام شد بدون تاثیر قابل توجهی در سطوح چربی و یا تست های عملکرد کبدی پس از درمان کرایولیپولیز در هر مطالعه مشاهده شد.
اثر درمان های متعدد نیز بررسی شده است. در یک مطالعه، بیماران دریافت دو  مرحله درمان در منطقه كرايوليپوليز شده کاهش متوسط لایه چربی 28.5 درصد را به همراه داشت، در مقایسه با 19.7 درصد در بیماران كه تنها يكبار درمان را انجام  داده بودند.اثر درمان های متعدد در پهلو ها و شکم بیماران در مطالعه دیگری در موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص شد كه درمان دوم کاهش قابل توجهی در اندازه گیری کولیس بر روی شکم به همراه داشت، 
نتایج بافتی در تعداد انگشت شماری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفت. هیچ شواهدی از فیبروز مشاهده نشد. اکثر مطالعات نشان یک واکنش التهابی در مراحل مختلف پس از کرایولیپولیز، با انتشار سلولهای التهابی  در 30 روز را تشان داد كه اين عامل منجر به مرگ سلولی چربی ميشد.نمونه های بیوپسی از سلول های عصبی محیطی هيچ تغییرات بلند مدتي در اعصاب محيطي را نشان ندادند.


عوارض


عوارض شایع که بعد از کرایولیپولیز مشاهده شد شامل قرمزی، کبودی، تورم، حساسیت و درد بود.این عوارض جانبی به طور کلی در عرض چند هفته پس از درمان حل شود. كرايوليپوليز بدون زخم مداوم، اسکار، پارستزی، هماتوم، تاول، خونریزی، هیپرپیگمانتاسیون یا hypopigmentation یا عفونت های شرح داده شده است. 


کرایولیپولیز از مقالات مروری


کرایولیپولیز در حال تبدیل شدن به یکی از گزینه های محبوب تري نسبت به لیپوساکشن برای کاهش نقطه بافت چربی است. از آنجا که در روش كرايوليپوليز سهولت استفاده و عوارض جانبی محدود مشاهده شده است،این روش در حال تبديل شدن به تکنولوژی پیشرو در مقايسه با روش تهاجمی است. این بررسی به دنبال بررسی اثربخشی، روش ها، ایمنی، و عوارض کرایولیپولیز صورت گرفت
در  اعتقاد بر این است که با مکش خلاء ،گرما استخراج شده و مانع جریان خون به بافت چربي و باعث تبلور بافت چربي ميشود.در دمای ناشی از کرایولیپولیز هیچ اثر دائمی در درم و اپیدرم مشاهده نشده است.با این حال، این آسیب ایسکمیک سرد ممکن است آسیب سلولی در بافت چربی از طریق ادم سلولی ،کاهش فعالیت Na-K-ATPase و کاهش آدنوزین تری فسفات، سطح اسید لاکتیک بالا، و  رادیکال های آزاد ايجاد كند. در نهایت، تبلور و آسیب ایسکمیک سرد سلولهای چربی را هدف قرار  داده و آپوپتوز از این سلول ها و پاسخ التهابی انتظار، و در نتیجه حذف احتمالی خود را از محل درمان در عرض چند هفته نشان ميدهد.مطالعات بافت شناسی نشان می دهد که در عرض 3 ماه، ماکروفاژها عمدتا مسئول برای پاکسازی سلول ها و باقی مانده آسیب دیده  بافتي است.
با حذف سلولهای چربی داخلی، نگرانی ايجاد ميشود که ممکن است کرایولیپولیز باعث افزایش سطح چربی خون و افزایش آنزیم های کبدی که ممکن است بیمار را در معرض خطر اضافی  بيماري هاي قلبي و عروقي قرار داده بشود، با این حال، مطالعات متعدد نشان داده اند که کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین با چگالی کم، لیپوپروتئین با چگالی بالا، آسپارتات ترانس آمیناز ترانس / آلانین، بیلی روبین تام، آلبومین و گلوکز در محدوده طبیعی در طی و بعد کرایولیپولیز باقی مانده است. 
با ظهور نسبتا جدید کرایولیپولیز، بسیاری از عوامل هنوز هم نیاز به در نظر گرفته شدن و مورد بررسی قرارگرفتن دارد. به همکاران پیشنهاد داده ميشود که بیمارانی که نیاز به تنها مقدار کمی یا متوسط بافت چربی و حذف سلولیت را دارند از درمان کرایولیپولیز بهره مند شوند. موارد منع مصرف کرایولیپولیز شامل کرایوگلوبولینمی، کهیر سرد، و هموگلوبینوری سرد است. کرایولیپولیز باید در زمینه های درمان با رگه های شدید واریسی، درماتیت، و یا دیگر ضایعات پوستی انجام شود. 
اگر چه تمام مطالعات انجام شده کاهش چربی در هر منطقه مورد بررسی را نشان داد، آن چه كه هم اكنون براي محققان سوال است اين است كه  چه مناطقي پاسخگو ترین مناطق به  کرایولیپولیز هستند. عوامل مختلف ممکن است نقشی در درجه کاهش چربی پس از کرایولیپولیز نقش  بازی کند. عروق، cytoarchitecture محلی، و فعالیت متابولیک از ذخایر چربی خاص ممكن است نقش داشته باشند.از آنجا که اندازه و تعداد مطالعات ارزیابی کرایولیپولیز در جمعیت بالینی محدود ايت ، معلوم نیست که کدام سایت های درمان متمایل به انجام کرایولیپولیز هستند. 

از آنجا کرایولیپولیز که هنوز یک روش نسبتا جدید است ، پروتکل های درمان هنوز به بهینه سازی برای به حداکثر رساندن نتایج در حال انجام است.مطالعات اخیر در به حداکثر رساندن کاهش بافت چربی با تنظیم پروتکل های درمان متمرکز شده است. سه مطالعه اثر افزایش نظری با درمان های متعدد در منطقه آناتومیک را  ارزیابی  كرده و نشان داد که یک دوره پی در پی دوم درمان کرایولیپولیز منجر به کاهش بیشتر چربی است. این مهم است که توجه داشته باشید که اگر چه درمان پس از آن منجر به کاهش بیشتر چربی، میزان پیشرفت بود اما موعثر ترين زمان  به عنوان اولین درمان است اختصاص يافته. جالب توجه است، یک مطالعه نشان داد که درمان دوم باعث افزایش جواب دهي وکاهش لایه چربی در شکم اما نه پهلو ها  ميشود. یک فرضیه برای کاهش اثر درمان ثانویه اين است که چربی در معرض استخراج  دومين گرما به لایه عضلانی نزدیک تر است. عرضه عروقی به لایه عضلانی ممکن است کارایی استخراج گرما را كاهش داده  چون چربی به لایه عضلانی نزدیک تر ،در نظر گرفته شده دمای بهینه 4 درجه سانتی گراد باشد.فرضیه دیگر این است که سلول های چربی که اولین درمان جان سالم به در برده اند به تحمل بالاتري به دماي  سرد نياز داشته باشند.
Boey و Wasilenchuk ارزیابی کردند که  ماساژ دستی پس از درمان باعث افزايش  اثر بخشی درمان کرایولیپولیز است. بلافاصله پس از درمان، بیماران یک کتابچه راهنمای کاربر ماساژ 2 دقیقه دریافت کرده است. این شامل 1 دقیقه ورز شدید از بافت تحت درمان بین انگشت شست و انگشت به دنبال 1 دقیقه ماساژ دایره ای از بافت تحت درمان نسبت به بدن بیمار است. بررسی اثرات ماساژ بر بافت زیر جلدی در طول ٤ماه زمان، تجزیه و تحلیل بافت را بيشتر كرده است.اگر چه تفاوت  ماساژ دستي و ندادن ناساژ در 2 ماه پس از درمان از نظر آماری معنیدار بود. یک فرضیه برای اثر بخشی به طور بالقوه بهبود یافته با ماساژ دستی این است که ماساژ دستی باعث یک مکانیسم اضافی از آسیب به بافت چربی را باآسیب بافت پرفیوژن مجدد ميشود.تجزیه و تحلیل بافت هیچ شواهدی از نکروز یا فیبروز ناشی از ماساژ نشان نداد.در نتیجه ماساژ دستی پس از درمان روشي بی خطر و موثر بر  لایه چربی پس از کرایولیپولیز را برای کاهش بیشتر بافت چربي معرفي ميكند. ساساکی و همکاران نشان دادن كه با٥دقيقه ماساژ مكانيكي پس از درمان  از يكپارچگي بافت جلو گيري كرده و  نتایج بسیار عالی را گزارش دادند.
عوارض جانبی  كم یکی از مزیت های اصلی كار با کرایولیپولیز است، به ویژه هنگامی که در مقایسه با اقدامات تهاجمی تر برسي شد.فقط عوارض جانبی خفیف، کوتاه مدت، مانند قرمزی، کبودی، تغییرات در احساس، و درد، در مطالعات انجام شده گزارش شده است. تورم و کبودی از منطقه تا حد کمی کمتر از اریتم نشان داده شده است، اما تصور می شود به دلیل فرآیندهای مشابه. این عوارض نیز مدت کوتاهی پس از درمان  فروکش كند.حساسیت و hyposensitivity در مطالعات نشان داده شده است اما هرگز ناتوان کننده نبود و نه فراتر از 1 ماه ادامه داشت. کلمن و همکاران نشان داد که بیماران کاهش احساس (حس در موضع) را گزارش دادند كه در عرض  ٣هفته بهبود يافت این مطالعه همچنین نشان داد که بیوپسی عصب گرفته شده در 3 ماه بعد از درمان بدون هیچ تغییری در دراز مدت به رشته های عصبی بوده است ، این نتیجه رسید که دما و مدت زمان از کرایولیپولیز هیچ تاثیری دائمی در بافت عصبی ندارد یک مطالعهكلي نشان داد كه درد در طی عمل به طور کلی  در ٩٦درصد از افراد وجود ندارد و به تحمل افراد وابسته است. 
عوارض جانبی نادر که شرح داده شده اند عبارتند از واکنش وازوواگال  و هیپرپلازی چربی . Jalian و همکاران بروز 0.0051 درصد، و یا تقریبا یک در 20،000، برای هیپرپلازی چربی متناقض برآورد كردند .پاتوژنز فرض شامل استخدام سلول های بنیادی و هیپرتروفی سلول های چربی موجود در این منطقه است. با این حال، در مقایسه با عوارض جانبی لیپوساکشن سنتی، کرایولیپولیز یک تهدید جزئی به بیماران، با بروز بسیار کم از عوارض است.
مطالعات مختلف کولیس، سونوگرافی، تصویربرداری سه بعدی، و اندازه گیری نوار دستی مقایسه کرده اند. اگر چه هیچ مطالعه واحد تمام این روش ها را مقايسه نكرده است،داده های موجود نشان می دهد که این تکنیک ها به خوبی در  ارتباط با یکدیگر اند.
کرایولیپولیز برای اولین بار در 2007 شرح داده شد، و اگر چه محبوبیت خود را به طور چشمگیری افزایش داده منابع موجود محدود است. با وجود این محدودیت ها، داده های بالینی نشان می دهد کاهش چربی سازگار در افراد تحت درمان، که به پشتیبانی از کاربرد بالینی از این روش است مشاهده شده است.


نتیجه گیری


این مطالعه اولین بررسی سیستماتیک از اطلاعات موجود درباره کرایولیپولیز است. کرایولیپولیز یک روش امیدوار کننده برای کاهش چربی های غیر جراحی و فرم دهي بدن  است.این فن آوری به خوبی برای بیمارانی که تمایل  به کاهش چربي موضعي را دارند و تمايل به جراحی در ندارند طراحي شده است.کرایولیپولیز  یک ابزار موثر است که توسط آن بیماران جدید را می توان نسبت  به عمل جراحی زیبایی منصرف كرد.اگرچه مکانیسم خاص از کرایولیپولیز به طور کامل مشخص نشده است، این روش به نظر می رسد در کوتاه مدت موثر و ایمن، با عوارض جانبی محدود است. ماساژ دستی پس از درمان به طور بالقوه برای بهبود اثربخشی از کرایولیپولیز موثر است.درمان های متعدد در منطقه آناتومیک مشابه ممکن است به کاهش چربی بیشتر منجر شود.اگر چه اثر کرایولیپولیز به نظر می رسد با درمان های پی در پی تضعیف شود. اثر بخشی این روش در مناطقی که قبلا با لیپوساکشن درمان شده اند بايد مورد برسي قرار گيرند.مطالعات آینده باید رسیدگی بيشتري به درمان طبقه بندی شده براي كرايوليپوليز همراه با مزوتراپي  و راديوفراكانسي براي سفت کردن پوست و درمان سلوليت ارزيابي كنند

نظرات