پرسش: تنگ کردن واژن با لیزر نیاز به چند روز استراحت دارد؟

تنگ کردن واژن با لیزر

پاسخ :

یکی از بزرگترین خوبی های روش تنگ کردن واژن با لیزر این است که بلافاصله پس از انجام فمی لیفت می توان به زندگی عادی ، کار ، تحصیل و … بازگشت و نیاز به حتی یک دقیقه استراحت ندارد. اما پس از انجام فمی لیفت نباید حداقل تا یک هفته رابطه جنسی واژینال برقرار کرد.

نظرات