پرسش: تنگ کردن واژن به روش فمی لیفت تا چه مدت دوام دارد؟

دوام تنگی واژن با فمی لیفت

پاسخ :

اگر چه میزان دوام و موثر بودن روش تنگ کردن واژن با فمی لیفت به عوامل مختلفی مانند تعدد رابطه جنسی ، استفاده از وسایل کمکی !!! ، نحوه و روشهای مختلف رابطه جنسی و … بستگی دارد، ولی به طور میانگین این روش حداقل  دو سال و بیشتر همچنان اثر بخش و لذت آور است. پس از آن نیز در صورت نیاز میتوانید این روش را تا دستیابی به حداکثر لذت جنسی تکرار کنید…

تنگی واژن

نظرات