دستگاه اندازه گیری ،ترکیب بدن که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و تفاوت سرعت ان ها در بافت های مختلف مقدار بافت ها را تعیین میکند. یکی از روش های در دسترس، غیر تهاجمی، ارزان و آسان برای اندازه گیری ترکیب بدن می باشد.
از مواردی که دستگاه اندازه گیری میکند:
اندازه گیری قد و وزن
تعیین میزان پروتئین
تعیین کل آب بدن
تعیین میزان مواد معدنی
تعیین میزان عضلات و چربی
تعیین میزان عضله و چربی جزء به جزء بدن شامل دست چپ، دست راست، پای چپ، پای راست، تنه
مقایسه وضعیت با نرم افزار
تعیین وزن مناسب
میزان عضله و چربی ایده آل
انرژی مصرفی پایه
سن تطبیقی
مقاومت الکتریکی بدن
تعیین نوع تیپ بدن
آنالیز شکمی
دور کمر
مساحت چربی احشایی
نسبت باسن به کمر
میزان عضله و چربی نواحی مختلف
تعادل عضله و چربی بدن
کنترل پیشرفت عضلات و چربی قسمتهای مختلف بدن
گزارش آنالیز ترکیبات بطور خلاصه توسط دستگاه بادی کامپوزیشن.
هم چنین یکی از قابلیت های برجسته دستگاه، ارائه منحنی های مربوط به هر پارامتر است. بطور مثال اگر قبل از ارائه رژیم غذایی، در طول درمان و پس از پایان دوره درمانی از بیمار تست های دوره ای گرفته باشید، می توانید نمودارهای مربوط تغییرات وزن، تغییرات میزان چربی بدن، تغییرات آب بدن، املاح، میزان عضلات و ... را ترسیم نموده و به بیمار ارائه دهید. همچنین مربیان ورزشی می توانند روند تغییرات پارامترهای مختلف بدن ورزشکاران را بررسی نموده و با توجه به این روند، برنامه های تمرینی مناسب هر فرد را ارائه نمایند.

نحوه انجام بادی آنالیز 

زمان انجام کار 20 دقیقه است که با کلیک روی لینک بالا می توانید روند انجام کار را مشاهده نمایید. بهتر است قبل از انجام کار حداقل 2 ساعت ناشتا باشید. در حین انجام کار هیچگونه فلزی نباید همراه داشته باشید.

نظرات