چاقی يك وضعيت خطرناك است و يكی از تهديد های مهم سلامت است . چاقی بايستی با سالم‌سازی نحوه زندگی و يك رژيم مناسب درما‌ن شود اما در خيلی از بيماران وقتی وزن خيلی بالا می‌رود و از سطح خاصی ميگذرد ، ديگر اين اقدامات كافی نيست و وضعيت خطرناك چاقی به طور دائمی از بين نمی‌رود .

تعببن BMI برای اسلیو معده :

سطح چاقی را مي‌توان با BMI محاسبه كرد ( وزن بر اساس كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد بر حسب متر ) روش تعیین دقیق BMI استفاده از دستگاه بادی آنالیز یا بادی کامپوزیشن است. توسط این دستگاه می توان به شکل دقبق فاکتورهای ذیگری همچون درصد چربی، عضله و ... را سنجید. وقتی BMI چهل يا بيشتر باشد چاقی را كشنده می‌گويند. در اين بيماران در حال حاضر جراحی تنها درمان موثر طولانی مدت است . مثل بقيه بيماری ها نوع جراحی بستگی به علت دارد . افرادي كه زياد می‌خورند درمانی متفاوت از كسانی كه نسبتاً كمتر می‌خورند و وزن ميگيرند دارند.

انواع جراحی لاغری اسلیو معده :

جراحی لاغری اسلیو معده به دو شکل (عمل جراحی باز اسلیو معده و لاپاراسکوپی ) انجام می شود، در نوع باز عمل لاغری اسلیو معده، برش بزرگی در معده فرد می زنند. در نوع لاپاراسکوپی ، با استفاده از دوربین و ابزارهای کوچک ، چندین برش کوچک در معده ایجاد می شود. در جراحی اسلیو معده نیمی از قسمت بادکنکی معده بریده می شود و تنها قسمت باریکی از معده باقی می ماند ، در واقع معده باریک و به شکل موز می شود.

مزایای عمل اسلیو معده:

1.      کاهش قابل توجه حجم معده

2.      کاهش اشتها

3.      عدم وجود سندرم دامپینگ به علت وجود دریچه پیلور (دریچه خروجی معده به دوازده یا دئودنوم )

4.      کاهش شانس کم خونی کمبود ویتامین وپروتئین (عدم بای پس روده)

5.      کاهش ریسک عوارض عمل در بیماران با BMI > 50

6.      قابل انجام به روش لاپاراسکوپی


ازآنجایی که به خاطر عمل اسلیو معده، معده شما کوچک شده است، سریع تر از قبل احساس سیری می کنید. مواد غذایی نیز سریع تر به روده کوچک تخلیه می شوند، در این حالت ممکن است دچار اسهال، لرز و یا ضعف شوید. بعد از جراحی لاغری اسلیو معده، به سختی می توانید مواد مغذی مورد نیاز بدنتان را تأمین کنید.
 با توجه به نوع جراحی لاغری اسلیو معده ای ( باز یا لاپاراسکوپی) که انجام داده اید ، مدت زمان مورد نیاز برای ریکاوری بعد از عمل ، متفاوت است. بعد از عمل باز اسلیو معده ، تا زمانی که زخم شکم شما التیام بیابد ، از انجام فعالیت های ورزشی و یا بلند کردن اجسام سنگین ، اجتناب کنید. احتمالاً شما 6-4 هفته بعد از عمل اسلیو معده می توانید به روال عادی و یا محل کار خود بازگردید. ریکاوری بعد از عمل اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی سریع تر از عمل باز اسلیو معده است.

نظرات