پرسش: انجام فمی لیفت را میتوان از چه سنی شروع کرد؟

سن مناسب فمی لیفت

پاسخ:

برای استفاده از فمی لیفت هیچ گونه محدودیتی نمی توان در نظر گرفت . ولی با توجه به عرف جامعه برای انجام این گونه روش ها ، فمی لیفت از سن 20 تا 60 سالگی و حتی در دوران یائسگی قابل استفاده است.

نظرات