پرسش:

باسلام دربعضی از رژیمهابرای لاغرشدن مصرف موادی نظیرکاهو,کلم و خیار آزاد گذاشته شده در حالیکه در جدول میزان کالری مواد غذایی نوشته شده که انهاهم کالری دارند. پس علت چیست آیا کالری غیرقابل جذب دارد چون باتوجه به میزان کالری درج شده برای انها یک فرد قادربه خوردن حتی 200کالری ازاین مواد میباشد. این جزئ کالری دریافتی روزانه اومحسوب نمیشود؟

 

رژیم لاغری، رژیم سبزیجات

پاسخ:

سلام،

این سبزیها حاوی فیبر فراوان هستند که فیبر از جذب قند و چربی میکاهد و به علت جذب آب حجیم شده و معده را پر میکند و احساس سیری ایجاد میکند برای همین در رژیم لاغری بسیار مفید است. در ضمن سبزیهای برگی هر لیوان 25 کالری دارند که بسیار کم است و چاقی ایجاد نمی کنند.

نظرات