بسیاری از بیماران به کلینیک طب‌سوزنی می‌آیند تا در مورد آنچه در مورد وقایع فیزیولوژیکی درون بدن و کاهش وزن از طریق طب‌سوزنی بدست ‌می آید ،اطلاعات کسب کنند. پژوهش‌های اخیر که در آپریل 2012 در مجله دنیای علم چاپ شد در مورد توضیح چگونگی این پدیده چنین گزارش داد :

پارامترهای زیست پزشکی برای بررسی پژوهش شامل:

•    اندازه‌گیری بافت چربی
•    تیترهای آنتی‌بادی پروتئین شوک حرارتی (HSP)
•    سطوح پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا (hs-CRP)

لاغری با علم جدید، لاغری با طب سوزنی


مکانیسمی که طی آن طب سوزنی باعث کاهش وزن می شود اینگونه بود که کاهش در مقدار آنتی‌بادی پروتئین شوک حرارتی (HSP) و کاهش در خواندن سطوح پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا (hs-CRP) رخ می‌دهد. طب‌سوزنی همچنین باعث بهبود سطوح دیس لیپیدمی (اختلال در سوخت‌ساز چربیها مانند اختلال در میزان HDL و LDL) می‌شود. یک بخش جالب ماجرا در اینجاست که کاهش سطح پروتئین شوک حرارتی پس از اثر جانبی طب‌سوزنی لاغری روی می‌دهد به این دلیل که مطالعات بیشتر نشان داده است که می‌تواند خطر بیماری‌های عروقی و حوادث قلبی-عروقی را کاهش دهد.


سطح پروتئین واکنشگر C توسط مطالعه سلامت هاروارد زنان انجام گرفت که یک نشانگر دقیق‌تر از سطوح کلسترول در پیش‌بینی مشکلات عروق کرونری بود و این با طب‌سوزنی بهبود یافت. بنابراین نه تنها پژوهش‌ها نشان می‌دهد که طب‌سوزنی برای کاهش وزن مؤثر واقع می‌شود بلکه به عنوان یک تأثیر جانبی باعث کاهش کلسترول در خون می‌شود.


بسیاری از گیاهان چینی مانند علف هفت بند (Polygonum multiflorum) و شو وو (shou wu) می توانند کلسترول را کاهش دهند. طب ستنی چین شامل طب‌سوزنی همراه با داروی گیاهی چینی است که هدف اساسی و عمده آن بازگرداندن تعادل و هماهنگی بین بدن است و قدرت افراد برای حفظ سلامتی و بهبودی را تحریک می‌کند.

نظرات