کرایولیپولیز از طریق سرما سلول‌ها‎ی چربی را فریز می کند و سپس مواد فریز شده از طریق کبد به همراه سایر مواد زائد دفع می‎شوند. کرایولیپولیز عوارض و خطرات غیرقابل کنترلی نداشته و تمامی موارد قابل رفع می‎باشند.

 کرایولیپولیز
کرایولیپولیز یکی از روش‌ها‎ی درمان چاقی‌ها‎ی موضعی به شمار می‎رود که در آن با استفاده از دمای انجمادی بین 3- تا 10- ‎سلول‌ها‎ی چربی‌ اضافه را کریستاله می‎شوند و سپس وارد خون شده و به واسطه گلبول‌ها‎ی سفید بلعیده و به سمت کبد هدایت می‎شوند. در آنجا نیز به همراه سایر مواد زائد و سموم از بدن دفع می‎گردند. ‎بدین طریق بدون نیاز به جراحی و بستری می‎توان سایز قسمت‌ها‎یی از بدن که به نظر نامتناسب می‎آیند را به صورت دلخواه تغییر داد.
درمان چاقی به شیوه کرایولیپولیز دارای مزایایی از جمله موارد زیر می باشد.
-    طول درمان کوتاه و تنها در یک جلسه صورت می‎گیرد.
-    روشی غیر تهاجمی، بدون خونریزی، تورم و درد می‎باشد.
-    این روش بصورت درمان سرپایی صورت می‎گیرد، بستری و دوره نقاهت ندارد.
-    در همان جلسه اول نتیجه را به وضوح می‎توان مشاهده نمود.
-    با توجه به نتیجه مطلوب، هزینه درمان با این شیوه بسیار پایین می‎باشد.
-    نیاز به مصرف دارو و قرص نمی باشد.

•    کرایولیپولیز عوارض و خطرات
با وجود مزایا و امتیازات کرایولیپولیز عوارض و معایبی را نیز به همراه دارد. از جمله آنها:
-    در برخی از افراد وجود عارضه‌ها‎یی چون ‎قرمزی، کبودی سطحی، حس خارش و یا سوزش، بی حسی و کرختی دیده شده است. این عارضه‌ها‎ تا چند روز ادامه داشته اما پس از گذشت نهایتاً دو ماه به حالت اول باز خواهند گشت. بی حسی تا 3 روز ممکن است ادامه داشته باشد.
-    در صورت عدم رعایت دستورات پزشک احتمال بازگشت وجود دارد که با رعایت رژیم غذایی مناسب و ورزش قابل پیشگیری می‎باشد.
-    احتمال افتادگی ‎پوست و شل شدن ناحیه زیر شکم وجود دارد. این عارضه با روش اندرمولوگ قابل رفع می‎باشد.
-    به افرادی که از این روش برای حذف چربی‌ها‎ی اضافه استفاده می‎کنند توصیه می‎شودکه پس از انجام آن، از مصرف مشروبات الکلی خودداری نمایند. کم خوابی نیز می‎تواند یکی از علل ‎شکست این عمل و نگرفتن نتیجه مطلوب باشد.
بطوری کلی کرایولیپولیز عوارض و خطرات غیرقابل کنترلی ندارد. در صورت مراجعه به پزشک متخصص، استفاده از دستگاه‎های فوق پیشرفته و همچنین داشتن سیستم ایمنی سالم، می‎توان نتایج مطلوبی را دریافت نمود.

نظرات