تفاوت‌های اساسی بین کرایولیپولیز و کویتیشن

کرایولیپولیز و کویتیشن، فرق کرایولیپولیز و کویتیشن


کرایولیپولیز و کویتیشن به دلیل اینکه هر دو غیرتهاجمی ، بدون عوارض جانبی و هر دو درمانی مؤثر بر اساس پارگی غشاهای چربی به منظور حذف چربی هستند، مشابهند. اما تفاوت عمده بین این دو روش چیست؟
روش کاهش چربی: کویتیشن با استفاده از امواج اولتراسوند کار می‌کند درحالیکه کرایولیپولیز بر اساس دماهای پایین کنترل شده بر روی مناطق مشکل‌ساز عمل می‌کند.
نتایج: نتایج کویتیشن سریعتر ظاهر می‌شود اما در برخی اوقات اثرات، بادوام و قطعی نیستند. نتایج به دست آمده از کرایولیپولیز ممکن است بیشتر طول بکشد و به طور کلی حدود یکماه پس از شروع دوره محسوس است؛ اما دارای ثبات و دوام بیشتر است.
تعداد جلسات: برای بدست آمدن نتیجه مشابه در منطقه یکسان کویتیشن نیاز به تعداد بیشتری از جلسات در مقایسه با تعداد جلسات کرایولیپولیز دارد.
مهارت‌های متخصص درمان: نتایج به دست آمده با کویتیشن منحصرا بستگی به تجهیزات مورد استفاده ندارد؛ بلکه مهارت‌های متخصص که درمان را انجام می‌دهد هم مهم است. نتایج به دست آمده با کرایولیپولیز به طور کلی به مهارت‌های شخص انجام دهنده تجهیزات بستگی ندارد.

 

نظرات