کرایولیپولیز نتیجه نوآوری و توسعه برای فرم‌دهی بدن به صورت غیرتهاجمی در جراحی پلاستیک زیبایی است. تقاضا برای روش‌های فرم‌دهی به بدن به دلیل ظهور جراحی چاقی در حال افزایش است. روش‌های فرم‌دهی بدن به جراحان اجازه می‌دهند که نواحی دارای چربی اضافی را که منجر به ظاهر نامتقارن و چاقی می‌شود درمان کنند. لیپوساکشن یکی دیگر از روش‌هایی است که اغلب انجام می‌شود و تکنیکی برای فرم‌دهی بدن است اما به دلیل ماهیت تهاجمی آن، همراه با خطرات ذاتی از جمله خونریزی و عفونت همراه با دوره بهبود طولانی‌تری است. علاوه بر کرایولیپولیز، روش‌های دیگر فرم‌دهی بدن به صورت غیر تهاجمی با درجات مختلفی از موفقیت شامل نور مادون قرمز، لیزر، رادیو فرکانسی و حتی تکنیک‌های اولتراسوند با امواج بالا
وجود دارند

کرایولیپولیز در جراحی پلاستیک زیبایی


کرایولیپولیز یک تکنولوژی جدید مورد استفاده برای کاهش چربی با استفاده از خنک کردن موضعی برای خارج شدن گرما از سلول‌های چربی است. اگر چه مکانیسم دقیق آن هنوز در حال مطالعه است، کرایولیپولیز در سطح سلولی توسط التهاب ایجاد شده پس از فاگوسیتوز و آپوپتوز عمل می‌کند. اصول اولیه انجماد سلول‌ها به تاریخ 1960 میلادی برمی‌گردد که در آن محققان انجماد سریع و کم خونی (ایسکمی) را همزمان مورد مطالعه قرار دادند. بافت چربی در مقایسه با بافت‌های دیگر نسبت به سرما حساس تر است. مطالعات انجام شده در  خوک و مدل‌های آزمایشگاهی با مطالعات بافت‌شناسی و پاتولوژی این پاسخ سلولی را تأیید می‌کند. سلول‌های چربی تحت پاسخ التهابی پس از در معرض قرار گرفتن با دمای سرد (1- تا 7- درجه سانتیگراد) در طول 72 ساعت اول،  در 14 روز پس از درمان اوج می‌گیرند، بین 14 تا 30 روز فاگوسیتوز سلول‌های چربی شروع می‌شود، از 60 تا 90 روز فرایند التهابی کاهش یافته و حجم سلول‌های چربی کاهش می‌یابد. اگرچه یکی از مزیت‌های مهم کرایولیپولیز، ایمنی آن در افراد است، اما عوارض جانبی ناخواسته‌ای ممکن است رخ دهد. علائمی شامل ادم، کاهش حس و درد در ناحیه درمان ازجمله این عوارض اند اما هیچکدام به صورت همیشگی گزارش نشده اند. مطالعات میکروسکوپی رشته‌های عصبی نشان می دهند که کاهش کوتاه مدت بی‌حسی ناشی از کرایولیپولیز  هیچ تغییر دائمی در رشته‌های عصبی ایجادنمی‌کنند و این بی‌حسی در افراد پس از 3 تا 4 هفته قابل بازگشت است. به طور کلی، کرایولیپولیز یک روش مؤثر، ایمن، کنترل شده و غیر تهاجمی برای مقابله با چربی‌های ناخواسته در بخش‌های مختلف بدن است.

نظرات